Yaşamkent Mah. 3200 sok. No: 43 Çayyolu-Çankaya / ANKARA (0312) 226 68 78 0541 226 24 51 info@ordemmuhendislik.com

Ordem Elektronik Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Ordem” veya “Şirketimiz” olarak da anılabilecektir), siz ziyaretçilerinin;

- Kimlik verilerini; ad-soyad, çalıştığı işyeri / bölüm bilgisi, imza, nüfus cüzdanı / kimlik

kartı / pasaport bilgileri, unvan,

- İletişim verileri; telefon numarası,

-Fiziksel mekân güvenliği verilerini; araç bilgileri, ziyaretçilerin giriş çıkış kayıtları, güvenlik kamera kayıtları, ziyaret amacı, ziyaret edeceği kişi bilgisi,

- Görsel ve işitsel kayıt verilerini; fotoğraf ve video kaydı,

- İşlem güvenliği verilerini; Ordem ağı kullanıldığında internet sitesi giriş çıkış bilgileri, IP adresi bilgileri, erişim kayıtları (log),

- Lokasyon verileri; Şirketimiz tarafından karşılama hizmetleri sağlanacak ise bulunduğunuz yerin konum bilgisi,

- Pazarlama verilerini; Ziyarete ilişkin kurumsal ileti / duyuru / haber içeriği,

-Sağlık verilerini; Ateş ölçümü bilgisi, HES kodu, koronavirüs (COVİD-19) hastalık belirtileri olup olmadığı bilgisi, ziyaret tarihinden önce son 14 gün içerisinde yurt dışında bulunup bulunmadığınız / yurt dışında bulunan kişiyle temasta bulunup bulunmadığınız

bilgisi,

  1. a) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  2. b) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  3. c) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
  4. d) İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  5. e) İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
  6. f) İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  7. g) Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
  8. h) Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  9. i) Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Bu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki kişisel verileriniz ise, Şirketimizin serbest bölgede yer alan işyerini ziyaret ettiğiniz durumlarda, serbest bölgeye girişlerinizin sağlanması amacıyla ilgili serbest bölge işleticisi firmaya aktarılabilecektir.

Sağlık verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6.maddesi 2.fıkrasında belirtilen hukuki sebebe, diğer kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak ziyaretçilerin kendilerine ait resmi kimlik belgeleri (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik kartı gibi) ibrazı şeklinde ve İş Güvenlik ve Emniyet Kuralları Bilgilendirme Formu, Ziyaretçi Pandemi Bilgi ve Beyan Formu ve diğer formların doldurulması ile, ziyaretçinin kendi beyanı doğrultusunda otomatik olmayan yolla, CCTV ve kamera ile alınan görüntü kayıtlarına dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ordem’in Yaşamkent Mah. 3200 sok. No: 43 Çayyolu-Çankaya / ANKARA adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak veya Ordem’in ordemelektronik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.ordemmuhendislik.com internet adresinden paylaşılmış olan Ordem – Ordem Elektronik Mühendislik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan, ziyaretiniz esnasında Ordem’in çeşitli basılı / görsel yayın organlarında (kurumsal internet sitesi, sosyal medya hesapları, bülten yayını, tanıtım katalogları vb.) kullanılmak üzere görevli personel tarafından fotoğraf ve / veya video çekimi yapılabilecektir. Fotoğraf veya videonuzun çekilmesini arzu etmemeniz halinde, durumu çekimi gerçekleştiren görevli personele iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası ve Çerez Uyarısı

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası ’nı inceleyebilirsiniz.

İncele
Tamam